درمان دررفتگی مفصل شانه، کتف وبازو: توانبخشی با فیزیوتراپی و حرکات ورزشی

درمان دررفتگی مفصل شانه، کتف وبازو

دررفتگی شانه و دررفتگی کتف زمانی اتفاق می افتد که استخوان بالای بازو به خاطر فشار بطور کامل از محل عادی خود در حفره شانه (مفصل شانه) خارج شود. عدم قرار گیری مناسب شانه در محل معمولاً با درد زیاد و ناتوانی در حرکت بازو تا زمان جا انداختن و بر گرداندن شانه به محل آن […]

آیا ناپایداری قدامی شانه درمانی به جز جراحی دارد؟

ناپایداری شانه بدان معنی است که مفصل شانه بیش از حد شل شده است و قادر به حرکت بیش از حد در محل خود می‌باشد. در برخی موارد، شانه ناپایدار یا لق در واقع از دایره حرکت خارج می‌شود. اگر شانه به طور کامل از محل خود خارج شده است، یعنی از هم پاشیده است [...]
تماس با ما