علت درد و سوزش شانه چپ چیست؟ آیا نشان بر حملهٔ قلبی است؟

علت درد و سوزش شانه چپ چیست؟ آیا نشان بر حملهٔ قلبی است؟

به این پست امتیاز دهید.